Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Bằng lái xe có thời hạn sử dụng hay không?

Căn cứ điều 17 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BGTVT ngày 31/3/2021, thời hạn của Bằng lái xe được quy định như sau:
- Bằng lái xe hạng A1, A2, A3 (mô tô hai bánh, mô tô ba bánh, xe lam, xích lô máy) không có thời hạn.
- Bằng lái ôtô hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam; trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì Bằng lái xe được cấp có thời hạn 10 năm.
- Bằng lái ôtô hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm.
- Bằng lái ôtô hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 5 năm.
- Thời hạn được ghi trên bằng lái xe.
13
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896