Thanh Hiếu
Thanh Hiếu29 ngày trước

Bệnh binh được hưởng trợ cấp gì trong chính sách mới?

Bố tôi là bệnh binh, thương tật 47%. Tôi được biết có chính sách mới cho bệnh binh, vậy bố tôi sẽ được hưởng chế độ cụ thể như thế nào?
37
Ý kiến (1)
 1. Luật Leno
  Người có công với cách mạng được hưởng những ưu đãi, quy định tại điều 24, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 và Nghị định 75/2021/NĐ-CP.

  Theo đó, từ ngày 15/9/2021, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng như sau:

  - Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể và loại thương binh

  - Bảo hiểm y tế.

  - Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần gồm:

  + Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà: Mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn/người/lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng.

  + Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung: Mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/người/lần

  - Ưu tiên, hỗ trợ trong giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể.

  - Chế độ ưu đãi khác gồm:

  + Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên; (Quy định về mức hỗ trợ mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết, vật phẩm phụ và vật dụng khác tại Phụ lục V Nghị định 75/2021/NĐ-CP)

  + Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở;

  + Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;

  + Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng;

  + Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh;

  - Được Nhà nước hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, bao gồm nhà xưởng, trường, lớp, trang bị, thiết bị, được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

  Nếu bố bạn có tỷ lệ tổn thương cơ thể 47%, mức hưởng trợ cấp hàng tháng là 2.446.000 đồng (Phụ lục II Nghị định 75/2021/NĐ-CP)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773