Phương Thảo Paris
Phương Thảo Paris 1 tháng trước

Bố trí công việc khác cho lao động sau thời gian tạm hoãn hợp đồng được không?

Tôi có tạm hoãn hợp đồng với công ty đến ngày 04/5 thì đi làm lại, vậy khi đi làm lại công ty có được bố trí tôi làm công việc khác không, hay phải bố trí đúng vào công việc cũ?

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận