Davil Trần
Davil Trần1 năm trước

Bồi thường thiệt hại khi xây dựng làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình lân cận

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp xây nhà làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình lân cận, ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư?
194

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận