Hoa Mộc
Hoa Mộc29 ngày trước

Cách cắt giảm nhân viên sao cho đúng luật?

Nhà hàng có 15 nhân viên ký hợp đồng lao động, do dịch bệnh, tôi muốn giảm số lượng nhân sự trước thời hạn kết thúc hợp đồng. Tôi làm như vậy có phạm luật không? Cách nào để tôi cắt giảm lao động đúng luật?
27

Ý kiến (1)

 1. Luật Greenlaw
  Luật Greenlaw29 ngày trước
  Theo khoản c điều 36 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc.

  Theo thông tin bạn cung cấp, nhà hàng bạn đang muốn cắt giảm nhân viên do Covid-19. Đây là dịch bệnh gây ảnh hưởng toàn cầu, do đó bạn có quyền cắt giảm nhân viên nếu đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải cắt giảm.

  Tuy nhiên khi cắt giảm, công ty cũng cần nói rõ sự khó khăn đang gặp phải để người lao động được biết, với hy vọng người lao động chung tay chia sẻ khó khăn cùng công ty. Trong trường hợp đó, người lao động sẽ chủ động viết đơn xin thôi việc, tạo điều kiện thuận lợi để công ty vượt qua thời kỳ khó khăn. Đồng thời, công ty cũng cần có chính sách phù hợp để hỗ trợ cho người lao động tự nguyện thôi việc, có như vậy sẽ hài hòa lợi ích đôi bên.

  Nếu người lao động không tự nguyện xin thôi việc hoặc số người xin thôi việc ít hơn số người mà công ty cần phải cắt giảm thì công ty có thể thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 36 Bộ luật Lao động 2019 nêu trên.

  Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp trên, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động theo khoảng thời gian sau:

  - Ít nhất 45 ngày với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

  - Ít nhất 30 ngày với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

  - Ít nhất 3 ngày làm việc với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.

Đăng nhập để tham gia bình luận