Phương Thảo Paris
Phương Thảo Paris1 năm trước

Một người được ký mấy hợp đồng lao động?

Giám đốc khi biết tôi ký hợp đồng làm thêm tại một công ty khác đã tức giận sa thải dù tôi vẫn hoàn thành tốt công việc.
Xin hỏi một người được ký mấy hợp đồng lao động?
73
Ý kiến (1)
 1. Khang Nguyễn
  Khang Nguyễn1 năm trước
  Theo điểm a khoản 1 Điều 5 Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử.

  Khoản 1 Điều 10 quy định: “Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động, có quyền tăng, giảm lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh”.

  Điều 21 quy định: “Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết”.

  Như vậy, người lao động có quyền làm việc, ký kết các hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, tuy nhiên phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết với hợp đồng lao động.

  Để chấm dứt hợp đồng lao động, bạn phải thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 36 Bộ luật Lao động, cụ thể:

  - Hết hạn hợp đồng lao động (trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này: Khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ).

  - Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

  - Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

  - Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định.

  - Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án.

  - Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

  - Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

  - Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định.

  - Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.

  - Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.

  Người sử dụng lao động lấy lý do người lao động ký kết hợp đồng lao động với công ty khác để chấm dứt hợp đồng lao động (trong khi người lao động vẫn hoàn thành công việc của mình theo quy định) là không có cơ sở và phải chịu hậu quả pháp lý về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Đăng nhập để tham gia bình luận

Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588