Nguyễn Quốc Trường
Nguyễn Quốc Trường3 tháng trước

Cách chứng minh chỉ có một nhà ở duy nhất để được miễn thuế

Tôi muốn hỏi về cách để được miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà. Căn nhà tôi bán là chỗ ở duy nhất của tôi. Tôi phải làm những gì để được miễn thuế thu nhập cá nhân. Xin cảm ơn.
50

Ý kiến (1)

 1. Luật Greenlaw
  Luật Greenlaw3 tháng trước
  Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì việc chuyển nhượng nhà ở trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở duy nhất thuộc trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân.

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP và điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì trường hợp được miễn thuế TNCN khi chuyển nhượng nhà ở duy nhất phải đồng thời đáp ứng 3 điều kiện sau:

  - Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó);

  - Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày;

  - Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ;

  Như vậy, nếu bạn chuyển nhượng nhà ở duy nhất và đáp ứng được đủ các nêu trên thì bạn sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

  Việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở.

  Hồ sơ chứng minh bất động sản duy nhất bao gồm:

  - Tờ khai thuế TNCN có chữ ký của người chuyển nhượng, cam đoan chịu trách nhiệm về tính trung thực trong bản khai đó;

  - Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu các công trình trên đất và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào văn bản đó;
  - Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản;

  - Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế trong trường hợp chuyển nhượng bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Đăng nhập để tham gia bình luận