Chế độ chính sách

Đỗ Minh Khánh Sinh ngày: 27/6/1985 Đơn vị công tác: Trường THPT huyện Than Uyên. Địa chỉ: Khu 6 thị trấn Than Uyên huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu. Câu hỏi: Tôi xin phép hỏi bộ tài chính về chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần theo điều 8 nghị định NĐ76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 như sau: Vào tháng 02/2008 tôi làm nhân viên tại trường Tiểu học xã Ta Gia thời điểm này xã Ta Gia là xã nghèo theo nghị quyết 135 của chính phủ, đến tháng 01/2010 tôi chuyển ra công tác tại trường mầm non xã Mường Than thuộc xã nghèo theo nghị quyết 30a của chính phủ và đến tháng 02/2015 tôi chuyển đến công tác tại trường mầm non xã Mường Cang cũng thuộc xã 30a, đến tháng 04/2020 tôi chuyển đến công tác tại trường mầm non xã Tà Mung thuộc xã nghèo theo nghị quyết 135. và đến thời điểm tháng 8/2021 tôi chuyển về trường cấp 3 thị trấn huyện than uyên là trường thuộc vùng thuận lợi. và đến thời điểm hiện tại tôi đã công tác tại các xã đặc biệt khó khăn theo 30a và 135 với tổng thời gian là 12 năm 01 tháng. Trong điều 2 mục 3 nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 có nêu” Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.” Vậy tôi xin hỏi tôi có được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần khi chuyển ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo điều 8 của nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 không? Tôi xin cảm ơn!
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Luật sư Trần Văn An
Trần Văn An

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

0986****477
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588