Thoa Pham
Thoa Pham 1 tháng trước

Lời nói miệng chia đất cho con có được coi là di chúc?

Bố mẹ nói cho tôi được hưởng thừa kế ngôi nhà, song không lập thành văn bản.

Năm 1997, lô đất gia đình tôi đang ở được cấp sổ đỏ, đứng tên bố mẹ. Hai anh đã lập gia đình sống ở chỗ khác, tôi ở cùng bố mẹ và được nói miệng rằng sẽ cho thừa kế mảnh đất này.

Năm 2016, bố mẹ tôi mất, hai anh muốn được chia đất. Xin hỏi, các anh có được quyền thừa kế hay không?

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận