Chế độ với quân nhân, công an xuất ngũ, từ ngày 1/12

Các quyết định từ năm 1993, năm 2004 được bãi bỏ nên quyền lợi của quân nhân, công an xuất ngũ áp dụng theo quy định hiện hành.

Từ 1/12, Quyết định số 595/1993 được sửa đổi tại Quyết định 113/2004 của Thủ tướng Về chế độ với quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ bị bãi bỏ, theo văn bản do Phó thủ tướng Phạm Bình Minh ký ngày 24/11.

Quyết định 595 quy định, những quân nhân, công an "chưa đủ điều kiện hưởng hưu trí", khi xuất ngũ về địa phương sẽ được hưởng trợ cấp. Cụ thể, người thuộc diện hưởng lương khi xuất ngũ được tính trợ cấp bằng cách lấy số năm công tác nhân 1,5 lần tiền lương cấp hàm hoặc bậc lương chuyên nghiệp và các khoản phụ cấp đang hưởng.

Những người thuộc diện hưởng sinh hoạt phí, được tính trợ cấp bằng cách lấy số năm phục vụ tại ngũ nhân với 2 tháng tiền lương tối thiểu.

Quân nhân, công an khi xuất ngũ được trợ cấp học nghề bằng 6 tháng tiền lương tối thiểu.
Hiện, các quyết định trên được bãi bỏ nhưng quyền lợi của quân nhân, công an khi xuất ngũ vẫn được đảm bảo theo các quy định hiện hành.

Theo Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, những sĩ quan mang quân hàm từ thiếu úy đến đại tướng nếu rời khỏi quân đội sẽ được gọi bằng khái niệm thôi tại ngũ, gồm các trường hợp: Nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên, nghỉ theo chế độ bệnh binh.

Những sĩ quan phục viên sẽ được trợ cấp việc làm bằng 6 tháng lương cơ sở và hưởng trợ cấp phục viên một lần bằng số năm công tác nhân một tháng lương hiện hành. Trường hợp thôi tại ngũ khác được hưởng các chính sách về bảo hiểm, lương hưu, y tế...

Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội là những người từ binh nhì đến thượng sĩ, khi xuất ngũ được trợ cấp việc làm bằng 6 tháng lương cơ sở; hưởng bảo hiểm một lần và trợ cấp xuất ngũ một lần.

Điều 7, Nghị định 27/2016 quy định, trợ cấp một lần bằng 2 tháng tiền lương cơ sở. Những người phục vụ đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 2 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng hoặc thêm một tháng phụ cấp nếu phục vụ từ 25 đến dưới 30 tháng.

Sĩ quan, hạ sĩ quan công an khi xuất ngũ được hưởng chế độ theo Điều 5, Nghị định 49/2019. Cụ thể, họ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; trợ cấp một lần bằng số năm công tác nhân một tháng tiền lương hiện hành; được trợ cấp việc làm bằng 6 tháng lương cơ sở.

Chiến sĩ công an nhân dân xuất ngũ được hưởng quyền lợi theo quy định tại Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự gồm trợ cấp việc làm, chi phí đi lại, bảo hiểm xã hội, ưu tiên sắp xếp việc làm...
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Luật sư Trần Văn An
Trần Văn An

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

0986****477
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877