Huế Trans
Huế Trans3 ngày trước

Đi nghĩa vụ quân sự, khi nào được xuất ngũ trước hạn?

Con tôi đã đi nghĩa vụ quân sự gần một năm, vậy có bắt buộc đủ hai năm mới được xuất ngũ hay có trường hợp nào được xuất ngũ trước hạn không?
10

Ý kiến (1)

 1. Luật Leno
  Luật Leno2 ngày trước
  Căn cứ khoản 3 điều 4 Thông tư 279/2017/TT-BQP, hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ trước thời hạn khi có một trong các điều kiện sau:

  1/ Hội đồng giám định sức khỏe từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền kết luận không đủ tiêu chuẩn sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

  2/ Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện xác nhận là gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại điểm b, c khoản 1 điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, cụ thể như sau:

  - Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

  - Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

  3/ Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện xác nhận là gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện miễn gọi nhập ngũ quy định tại điểm a, b, c khoản 2 điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, cụ thể như sau:

  - Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

  - Một anh hoặc một em của liệt sĩ;

  - Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

  4/ Cơ quan Bảo vệ An ninh Quân đội báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định không đủ tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại điều 5 của Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BQP-BCA.

  Như vậy, chỉ có những trường hợp nêu trên thì người tham gia nghĩa vụ quân sự mới được xuất ngũ trước thời hạn.

Đăng nhập để tham gia bình luận