Hải Đăng
Hải Đăng9 ngày trước

Chỉ cần có số căn cước công dân, người khác sẽ biết được bạn đăng ký khai sinh ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi, giới tính

Căn cứ điều 4 Thông tư 59/2021/TT-BCA, đối với số thẻ căn cước công dân sẽ thể hiện những thông tin sau:

- Ba số đầu để chỉ mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân đăng ký khai sinh (Ví dụ: Hà Nội là 001, TP.HCM là 079).

- Số thứ tư là để chỉ thế kỷ sinh và giới tính: Là số tương ứng với giới tính và thế kỷ công dân được sinh ra được áp dụng như sau:

Thế kỷ 20 (từ năm 1900 đến hết năm 1999): Nam 0, nữ 1.

Thế kỷ 21 (từ năm 2000 đến hết năm 2099): Nam 2, nữ 3.

- Số thứ năm và sáu thể hiện 2 số cuối của năm sinh (Ví dụ: sinh năm 1989 thì số thứ năm là 8 và số thứ sáu là 9).
22
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877