Thảo My
Thảo My28 ngày trước

Cho người khác ở trọ ghép, có cần báo với chủ nhà?

Phòng trọ không thuộc quyền sở hữu của bạn nên không được quyền tự ý cho người khác ở ghép; trừ trường hợp tại hợp đồng thuê phòng trọ có thỏa thuận khác.

Nếu muốn cho người khác ở ghép để đỡ tốn chi phí tiền trọ, bạn phải thỏa thuận với chủ nhà trọ và cần có sự đồng ý của họ.

Trường hợp bạn cho người khác ở ghép mà không có sự đồng ý của bên cho thuê, họ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê và thu hồi nhà, theo điểm đ khoản 2 điều 132 Luật Nhà ở năm 2014.

Căn cứ khoản 4 điều 132 Luật Nhà ở năm 2014, trường hợp bạn vi phạm và bị chủ nhà đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, chủ nhà phải thông báo cho bạn biết trước ít nhất 30 ngày, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; nếu vi phạm quy định này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Lưu ý, nếu thực sự gặp khó khăn do Covid-19 gây ra, bị mất việc làm nên không đủ tiền trả tiền thuê nhà trọ, bạn có thể trình bày rõ hoàn cảnh để chủ nhà được biết và miễn, giảm tiền trọ.

Căn cứ điểm b khoản 2 điều 132 Luật Nhà ở năm 2014, trường hợp bên thuê không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận từ 3 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng, bên cho thuê nhà mới được quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê.

Do đó, trong trường hợp bên cho thuê không miễn, giảm tiền thuê nhà trọ và bạn không đủ tiền để trả tiền thuê lúc này, bạn được phép nợ tiền thuê nhà trọ (vì trường hợp nợ tiền trọ của bạn được xem là có lý do chính đáng).
74
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206