Linh Tú
Linh Tú 1 tháng trước

Chú, bác ruột có quyền gì với tài sản của bố tôi?

Gia đình tôi khi làm sổ đỏ mảnh đất đang ở có cần thiết phải lấy xác nhận không tranh chấp với người thân. Khu đất gia đình tôi đang sống là do bố mẹ mua bằng giấy tờ viết tay. Giờ, gia đình muốn làm sổ đỏ và mẹ tôi sẽ đứng tên. Chúng tôi tham khảo ý kiến thấy nhiều người nói cần phải có sự xác nhận không tranh chấp của các anh em của bố tôi (chú, bác). Họ nói như vậy có đúng không? Giả sử đúng, nếu những người này đã qua đời thì gia đình tôi phải làm sao?

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận