Nguyễn Thị Cẩm Tú
Nguyễn Thị Cẩm Tú25 ngày trước

Có được ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận trợ cấp thất nghiệp thay?

Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định, người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp:

Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế.
Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế.
Dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Về ủy quyền nhận trợ cấp, ngày 25/02/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 222/QĐ-BHXH cho phép người được hưởng BHTN có thể ủy quyền cho người khác nhận trợ cấp thay.

Như vậy, người lao động hoàn toàn được ủy quyền cho người khác nhận trợ cấp. Về ủy quyền nộp hồ sơ, người lao động phải thuộc một trong 3 trường hợp nêu trên.
39
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206