Davil Trần
Davil Trần1 năm trước

Có hoãn phiên bán đấu giá do người được thi hành án có đơn yêu cầu?

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để thi hành án vào 8h00' ngày 08/7/2014 nhưng 7h45’ sáng ngày 08/7/2014 Trung tâm nhận được đơn yêu cầu hoãn phiên đấu giá của người được thi hành án để người phải thi hành án trả nợ trong vòng một tháng. Trường hợp này phiên đấu giá có phải hoãn không? Trên thực tế phiên đấu giá vẫn diễn ra và đã đấu giá thành. Như vậy, có đúng pháp luật hay không và xử lý như thế nào?
178

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận