Davil Trần
Davil Trần1 năm trước

Quy định người không được tham gia đấu giá tài sản

Tôi là người được người có tài sản bán đấu giá ủy quyền liên hệ cơ quan thi hành án trong quá trình bán đấu giá tài sản. Hỏi: Tôi có quyền tham gia đấu giá mua tài sản này không?
141

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận