Mai Anh
Mai Anh23 ngày trước

Có phải được nghỉ hai ngày hưởng nguyên lương trong dịp 2/9?

Căn cứ điểm đ khoản 1 điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 1/1/2021) và khoản 1 Công văn 9895/VPCP-KGVX ngày 26/11/2020 của Văn phòng Chính phủ, lễ Quốc khánh năm nay người lao động được nghỉ hai ngày (ngày 2 và 3/9) và hưởng nguyên lương.

Như vậy, người lao động được nghỉ nhiều hơn lễ Quốc khánh năm 2020 một ngày (vì năm 2020 còn áp dụng quy định của Bộ luật Lao động năm 2012).

Căn cứ điểm c khoản 1 điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, trường hợp người lao động làm việc vào ngày 2 và 3/9 thì tiền lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ với người lao động hưởng lương ngày.

Căn cứ khoản 2 điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, trường hợp người lao động làm việc ban đêm vào ngày 2 và 3/9 thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Căn cứ khoản 3 điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, trường hợp người lao động làm thêm giờ ban đêm vào ngày 2 và 3/9 thì ngoài việc trả lương theo quy định nêu trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày lễ.
59
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896