Nguyễn Thị Cẩm Tú
Nguyễn Thị Cẩm Tú19 ngày trước

Nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn, tôi có được nhận trợ cấp thất nghiệp không?

Theo điều 12 Nghị định 28/2015 sửa đổi, bổ sung trong điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP, lao động nữ phải tham gia BHTN tại tháng liền kề trước khi nghỉ thai sản và được tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận.

Tại tháng liền kề trước khi nghỉ việc, người lao động nghỉ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên không đóng BHTN nhưng vẫn được tính là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét điều kiện hưởng trợ cấp.

Như vậy, lao động nữ nghỉ thai sản xong nghỉ việc có thể được nhận trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện:

Đóng BHTN tại tháng liền kề trước khi nghỉ thai sản.
4 điều kiện được nêu tại câu 2.
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo 6 tháng lương liền kề có đóng BHTN trước khi nghỉ sinh.
41
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206