Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Có tên cùng hộ khẩu sẽ nghiễm nhiên được nhận thừa kế?

Không phải người có tên trong hộ khẩu sẽ nghiễm nhiên được nhận thừa kế.

Việc một người (có thể là cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu hay người ngoài không cùng huyết thống) có tên trong sổ hộ khẩu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền thừa kế của người được nhận di sản.

Trường hợp nghiễm nhiên được nhận thừa kế là người có tên trong di chúc hoặc những người cùng huyết thống, gia đình trong các hàng thừa kế.
43
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896