Thanh Hiếu
Thanh Hiếu 1 tháng trước

Ôtô đăng ký sau kết hôn sẽ thuộc sở hữu chung hay riêng?

Trước khi lấy vợ, tôi được bố mẹ cho tiền mua ôtô đắt tiền nhưng sau khi kết hôn mới đăng ký xe, mang tên tôi.
Bây giờ, vợ chồng tôi ly hôn và có tranh chấp tài sản liên quan tới chiếc xe. Xin hỏi xe được tính là tài sản thuộc sở hữu chung hay riêng?

Ý kiến (1)

 1. Nguyễn Văn Nam
  Nguyễn Văn Nam 1 tháng trước
  Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 40 của Luật này. Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

  Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

  Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

  Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

  Đối với tài sản riêng, điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này. Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

  Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 33 và khoản 1 điều 40 của Luật này.

  Căn cứ quy định của pháp luật đã được viện dẫn nêu trên, chiếc xe của bạn được hình thành trước khi bạn kết hôn do vậy chiếc xe đó là tài sản của riêng bạn. Tuy nhiên sau khi kết hôn, bạn mới làm thủ tục đăng ký xe vì vậy khi có tranh chấp về tài sản chung hay tài sản riêng bạn cần cung cấp tài liệu chứng cứ cho Tòa án (như Hợp đồng mua bán xe, Biên bản giao nhận tiền khi mua xe...) để chứng minh chiếc xe đó là tài sản riêng của bạn.

Đăng nhập để tham gia bình luận