Ls Thành Nam
Ls Thành Nam
8 ngày trước 1

Con chung được thừa kế tài sản nhiều hơn con riêng?

Con của mẹ với người chồng trước có được chia tài sản thừa kế bằng với tôi và bố tôi không? Sau khi bố tôi mất, mẹ nhận tài sản thừa kế khá lớn từ mẹ nuôi của bà. Mẹ có hai con là tôi và con riêng của mẹ với chồng trước. Trong trường hợp mẹ qua đời không để lại di chúc, tài sản được phân chia cho tôi và anh trai thế nào? Bố tôi có được phân chia phần tài sản đó không, nếu có tôi có được nhận thay?

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận