Mai Anh
Mai Anh1 tháng trước

Người vay gặp rủi ro tai nạn, mất khả năng lao động, có được miễn trách nhiệm trả nợ?

Người vay chỉ được xem xét miễn trách nhiệm trả nợ khi gặp phải trường hợp "bất khả kháng".

Khoản 1 điều 156 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, sự kiện bất khả kháng xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Như vậy, một sự kiện bất khả kháng phải đáp ứng cả 3 điều kiện:

Sự kiện xảy ra một cách khách quan, nằm ngoài phạm vi kiểm soát của bên vi phạm hợp đồng.
Hậu quả của sự kiện không thể lường trước được.
Hậu quả của sự kiện đó không thể khắc phục được mặc dù áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
Trường hợp người vay bị tai nạn hoặc mất khả năng lao động vẫn có thể dùng các biện pháp khác để trả nợ như sử dụng hoặc bán tài sản khác. Việc tai nạn, mất khả năng lao động không được coi là "bất khả kháng" bởi không đáp ứng điều kiện "không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép". Như vậy, bên vay vẫn phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ của mình.
17
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896