Ngô Quốc Ân
Ngô Quốc Ân11 tháng trước

Mẫu biên bản vi phạm hành chính

Hiện nay, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 81/2013/NĐ-CP và Nghị định 97/2017NĐ-CP không quy định nội dung tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong biên bản vi phạm hành chính. Vậy, trong quá trình lập biên bản, nếu người có thẩm quyền ghi tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong biên bản vi phạm hành chính thì có phù hợp với quy định của pháp luật không?
82

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận