Phương Thảo Paris
Phương Thảo Paris5 ngày trước

Công ty được nhà nước cho thuê đất có được thế chấp không?

Tôi xin được tư vấn, nội dung như sau: Doanh nghiệp của tôi được nhà nước cho thuê đất 50 năm và năm 2016 doanh nghiệp của tôi đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, trong giấy đất ghi được miễn tiền thuê đất 11 năm và đã nộp đủ tiền thuê đất cho cả thời gian thuê còn lại, như vậy doanh nghiệp của tôi được có được thế chấp quyền sử dụng đất thuê này hay không? mong được tư vấn, trân trọng cảm ơn!
13

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận