Làm hư hỏng đồ của người khác bị phạt hành chính 3,5 triệu thì bao lâu được xóa tiền sự?

Khoản 1 Điều 7 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 có quy định về thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính:

Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

...

Như vậy đối với trường hợp vi phạm hành chính, bị quyết định xử phạt tiền thì kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt tiền 01 năm mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cho nên trường hợp làm hư hỏng đồ, tài sản của người khác bị phạt hành chính 3,5 triệu đồng thì 01 năm sau khi đóng tiền phạt, không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính (không còn tiền sự).
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Luật sư Trần Văn An
Trần Văn An

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

0986****477
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877