Ngô Quốc Ân
Ngô Quốc Ân10 tháng trước

Đại diện theo ủy quyền

Có một người quen nhờ tôi tư vấn một số vấn đề về pháp lý giữa cá nhân người đó với một công ty nơi người đó bị buộc thôi việc. Tôi không có bằng cử nhân luật nhưng có học luật và nghiên cứu luật, tôi có tư vấn cho người quen trên phương diện tham khảo. Người quen có ủy quyền cho tôi đại diện cho họ làm việc với bên công ty kia về các vấn đề pháp lý và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Vậy tôi có được đại diện cho người đó để làm việc với bên công ty kia không? Có vi phạm pháp luật về tư vấn pháp lý không?
80

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận