Nguyễn Hùng Dũng
Nguyễn Hùng Dũng26 ngày trước

Đăng tải hình ảnh người khác kèm thông tin bôi nhọ danh dự của họ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020 của Chính phủ, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin, hình ảnh nhằm xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân là hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Người vi phạm có thể bị xử phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 10 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức.

Trường hợp hành vi vi phạm đáp ứng đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật hình sự thì người đăng tải hình ảnh người khác kèm thông tin để bôi nhọ danh dự của họ có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội Làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155; tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288 BLHS 2015.
38
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896