Phương Thảo Paris
Phương Thảo Paris5 ngày trước

Đất nông nghiệp không sử dụng có phải nộp thuế không?

Tôi có mảnh đất nông nghiệp được nhà nước giao sử dụng. Tôi dùng trồng lạc, ngô hàng năm. Tuy nhiên năm nay tôi lại không có trồng trọt trên đó thì có phải đóng thuế sử dụng đất không?

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận