Thoa Pham
Thoa Pham2 tháng trước

Lương tháng 13 nhận sau khi nghỉ việc tính thuế lũy tiến hay toàn phần?

Bên mình có bạn nhân viên kia làm việc lâu năm theo hợp đồng 36 tháng, chưa hết hợp đồng nhưng cuối tháng 12/2020 bạn đó xin nghỉ việc. Tuy nhiên vì để công nhận đóng góp của bạn thì bên mình vẫn chi trả lương tháng 13 cho bạn vào kỳ lương tháng 01/2021 thì phần lương này tính thuế TNCN theo lũy tiến hay là theo toàn phần vậy bạn vì lúc này đã nghỉ việc rồi.
56

Ý kiến (1)

 1. Luật Greenlaw
  Luật Greenlaw2 tháng trước
  Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì:

  Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

  Như vậy, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế trong trường hợp của nhân viên công ty chị là thời điểm chi trả lương vào tháng 1/2021.

  Đồng thời, Điểm b.2 Khoản 1 Điều 25 Thông tư này cũng quy định:

  Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

  Theo quy định này, trường hợp người lao động công ty chị nghỉ làm khi chưa hết hợp đồng lao động thì khi trả lương tháng 13, công ty chị vẫn khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

  Trân trọng!

Đăng nhập để tham gia bình luận