Nguyễn Quốc Trường
Nguyễn Quốc Trường1 tháng trước

Điều kiện kinh doanh vàng bạc trang sức mới nhất

Tôi dự định mở một tiệm vàng, bạc và đồ trang sức khác. Cho tôi hỏi để tiệm trang sức được hoạt động hợp pháp thì tôi phải tiến hành những thủ tục gì và xin những giấy phép gì? Xin cảm ơn.
46

Ý kiến (1)

 1. Luật Greenlaw
  Luật Greenlaw1 tháng trước
  Để doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh, đặc biệt là đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện như việc hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

  Theo điều 8 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh vàng thì doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  - Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  - Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

  Như vậy để có thể mở tiệm vàng, bạc và đồ trang sức đầu tiên bạn cần phải thành lập doanh nghiệp và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

  Sau khi đã thành lập doanh nghiệp, Ngân hàng nhà nước sẽ xem xét các điều kiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, cụ thể điều kiện để cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng như sau:

  - Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

  - Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.

  - Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 năm trở lên.

  - Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 triệu đồng/năm trở lên trong 2 năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế).

  Trả lời:

  Để doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh, đặc biệt là đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện như việc hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

  Theo điều 8 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh vàng thì doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  - Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  - Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

  Như vậy để có thể mở tiệm vàng, bạc và đồ trang sức đầu tiên bạn cần phải thành lập doanh nghiệp và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

  Sau khi đã thành lập doanh nghiệp, Ngân hàng nhà nước sẽ xem xét các điều kiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, cụ thể điều kiện để cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng như sau:

  - Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

  - Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.

  - Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 năm trở lên.

  - Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 triệu đồng/năm trở lên trong 2 năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế).


  - Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

  Đáp ứng được đầy đủ các điều kiện trên thì tiệm vàng có thể tiến hành hoạt động kinh doanh đúng pháp luật và được pháp luật bảo đảm quyền lợi trong kinh doanh.

Đăng nhập để tham gia bình luận