Davil Trần
Davil Trần1 năm trước

Hỏi về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Công ty tôi ở Khánh Hòa đã Cổ phần hóa từ doanh nghiệp (DN) 100% vốn Nhà Nước theo nghị định 59/2011/ND-CP vào năm 2015, xin có câu hỏi như sau: -Người lao động trong DN được mua thêm cổ phần ưu đãi khi "cam kết làm việc lâu dài cho DN" theo quy định tại khoản 2, điều 48 của Nghị định 59/2011/ND-CP với tỷ lệ 36% vốn điều lệ. Hiện nay số người nghỉ việc trước thời hạn cam kết nhiều; theo quy định tại mục d, khoản 2, điều 48 số cổ phần này phải bán lại cho DN nhưng nguồn vốn của DN không có đủ để mua (là công ty đại chúng phải đáp ứng quy định tại mục b, khoản 1 điều 37 nghị định 58/2012/ND-CP). Do hoàn cảnh khó khăn, đang cần để khắc phục hậu quả của cơn bão số 12, nên nhiều người mong muốn bán được số cổ phần này khi có nhà đâu tư muốn mua.

Xin hỏi: hướng giải quyết và các thủ tục cần thiết tiến hành để giúp người lao động bán được khi DN không có đủ nguồn lực để mua lại hết số cổ phần này. Xin chân thành cám ơn.
177

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận