Khách hàng trả nợ trước thời hạn vay thì có phải nộp phí không?

Tại Điều 14 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, có quy định về phí liên quan đến hoạt động cho vay, như sau:

Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về việc thu các khoản phí liên quan đến hoạt động cho vay, gồm:

- Phí trả nợ trước hạn trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn.

- Phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng.

- Phí thu xếp cho vay hợp vốn.

- Phí cam kết rút vốn kể từ thời điểm thỏa thuận cho vay có hiệu lực đến ngày giải ngân vốn vay lần đầu.

- Các loại phí khác liên quan đến hoạt động cho vay được quy định cụ thể tại văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

=> Như vậy, nếu khách hàng thanh toán khoản tiền vay vốn trước khi hết thời hạn vay thì vẫn phải trả một khoản phí nhất định, đó là phí trả nợ trước hạn. Khoản phí này hết bao nhiêu là do thỏa thuận giữa ngân hàng cho vay vốn và khách hàng vay vốn khi thực hiện việc cho vay.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Luật sư Trần Văn An
Trần Văn An

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

0986****477
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877