Davil Trần
Davil Trần1 năm trước

Khi nào được tạm nộp thuế thu nhập theo quy định mới?

Việc tăng mức giảm trừ gia cảnh có hiệu lực từ 1/7 vậy trong kỳ lương tháng 5-6 kế toán có được tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo mức mới hay không? (Bích Thùy)
Ngày 2/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân như sau:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (cao hơn mức cũ 2 triệu đồng).

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng (cao hơn mức cũ 800.000 đồng).

Nghị quyết số 954 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 nhưng được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Do đó, trong kỳ lương tháng 5-6/2020 kế toán của công ty được quyền tạm nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động theo mức giảm trừ gia cảnh mới nêu trên.

Đồng thời, theo khoản 2 điều 2 của Nghị quyết số 954, các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh cũ được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.
103

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận