Linh Tú
Linh Tú7 tháng trước

Không đăng ký bản quyền có được bảo vệ sở hữu trí tuệ?

"Bảo hộ" trong sở hữu trí tuệ là gì? Nếu không đăng ký bản quyền với tác phẩm thì quyền tác giả có được bảo hộ? Khi xảy ra tranh chấp, tôi làm sao chứng minh được mình là tác giả? Cơ quan chịu trách nhiệm cấp phép bản quyền có quyền từ chối việc đăng ký tác giả trong trường hợp nào?
79

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận