Thanh Hiếu
Thanh Hiếu 2 tháng trước

Có được đăng ký nhãn hiệu có dấu hiệu gây nhầm lẫn khi công ty đã đăng ký trước đó bị giải thể ?

Chào Luật sư! Công ty A ngày 01/08/2011 nộp đơn đăng kí nhãn hiệu X cho văn phòng phẩm nhóm 16. Ngày 01/02/2013, Cục Sở hữu trí tuệ có quyết định từ chối vì cho rằng nhãn hiệu trên tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của công ty B cho văn phòng phẩm có hiệu lục đến ngày 31/12/2013. Qua tìm hiểu, công ty A biết rằng công ty B đã giải thể ngày 01/04/2006. Anh(chị) hãy tư vấn đưa ra những phương án để công ty A cần làm gì để đăng kí được nhãn hiệu X.Trân trọng cảm ơn!

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận