Không đi làm công ty, nhưng mặc định có một mã số thuế?

Điểm b, Khoản 3 Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019 quy định việc cấp mã số thuế cá nhân như sau:

Cá nhân được cấp một mã số thuế để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế TNCN. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Mã số thuế cấp cho hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là mã số thuế cấp cho cá nhân người đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Lưu ý, mã số thuế đã cấp không được sử dụng lại để cấp cho người nộp thuế khác.

Tuy nhiên, thực tiễn vẫn xảy ra sai sót dẫn đến một cá nhân có hai mã số thuế. Đối với trường hợp này, theo hướng dẫn tại Công văn 896/TCT-KK ngày 08/3/2016 do Tổng Cục Thuế ban hành, cá nhân có hai mã số thuế cá nhân phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế được cấp sau và chỉ sử dụng mã số thuế được cấp đầu tiên. Trước khi thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế được cấp sau, cá nhân phải hoàn tất nghĩa vụ thuế (nếu có) đối với mã số thuế này.

Ngoài ra, trong trường hợp sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, người nộp thuế có trách nhiệm đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp bạn không đi làm nhưng vẫn có thể phát sinh mã số thuế, như là: phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (nộp thuế TNCN trong trường hợp mua bán nhà đất, đóng thuế sử dụng đất ở....); người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật về thuế TNCN...

Lưu ý: Theo khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế 2019, sau khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. Như vậy, có thể hiểu rằng khi cơ quan chức năng cấp mã số định danh cá nhân cho toàn bộ cư dân thì những ai chưa được cấp mã số thuế sẽ mặc định lấy số định danh cá nhân làm mã số thuế.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại cơ quan có thẩm quyền chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết về vấn đề này. Hiện tại, theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, cơ quan Thuế đang phối hợp với Bộ Công an thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu thuế để tiến tới lộ trình thực hiện quy định tại Khoản 7, Điều 35 Luật Quản lý thuế 2019.
0 câu trả lời
Viết tiếng Việt có dấu, không spam, văn minh lịch sự

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Các luật sư được đề xuất
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977 999 896
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912 666 699
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988 546 877
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976 085 206
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972 805 588
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986 773 773
Câu hỏi cùng chủ đề
Câu hỏi mới nhất
Menu Luật sư Hỏi đáp Việc làm Tài khoản