Mồ côi cha mẹ vào năm 17 tuổi thì có được hưởng trợ cấp xã hội hay không?

Căn cứ Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP có quy định về đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng:

"1. Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;

b) Mồ côi cả cha và mẹ;

...

2. Người thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi."

Theo thông tin chị cung cấp thì trường hợp này cháu mồ côi cha mẹ năm 17 tuổi cho nên sẽ không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Về chế độ miễn giảm học phí khi học đại học:

Khoản 3 Điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP có quy định về đối tượng được miễn học phí như sau:

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng và người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Như quy định trên thì trường hợp của cháu không thuộc đối tượng được bảo trợ xã hội theo Nghị định 20 cho nên cũng không thuộc đối tượng được miễn học phí khi học đai học. Đồng thời cũng không thuộc đối tượng được giảm học phí theo quy định tại Điều 16 Nghị định 81.

Chị có thể xem qua toàn bộ đối tượng trên qua 2 bài viết sau:

Toàn bộ đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ 01/07/2021

Hồ sơ, thủ tục xin miễn, giảm học phí từ 15/10/2021
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Luật sư Trần Văn An
Trần Văn An

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

0986****477
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206