Davil Trần
Davil Trần1 năm trước

Mua tài sản bán đấu giá thi hành án

Tôi là người mua trúng đấu giá tài sản. Trong quá trình quá trình làm hồ sơ tôi có một số thắc mắc như sau:
1. Cơ quan thi hành án kê biên tài sản theo hiện trạng thực tế mà có sự chênh lệch giữa phần diện tích đất, diện tích xây dựng nhiều hơn so với giấy chứng nhận đã cấp thì người mua trúng đấu giá có được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo hiện trạng thực tế hay không?
2. Trình tự thủ tục như thế nào? Có văn bản hướng dẫn hay văn bản quy phạm pháp luật liên quan hay không?
3. Tôi có phải chịu thêm khoản chi phí nào đối với phần diện tích chênh lệch hay không?
117

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận