Thoa Pham
Thoa Pham 7 ngày trước

Người dân có phải đóng thuế giá trị gia tăng khi sử dụng điện không?

Tôi được biết là khi mua bán hay sử dụng dịch vụ gì đó đều đóng thuế giá trị gia tăng hết. Vậy, việc người dân sử dụng điện thì có phải đóng thuế giá trị gia tăng này hay không? Nếu có thì sao tôi không thấy ai nhắc để đóng hết? Mong được hỗ trợ.
24

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận