Phương Thảo Paris
Phương Thảo Paris 1 tháng trước

Người khác có thể nộp thay hồ sơ cho người đề nghị cấp hộ chiếu được không?

Việc cấp hộ chiếu phải đảm bảo nguyên tắc đối chiếu trực tiếp, do đó, khi nộp hồ sơ người đề nghị cấp hộ chiếu phải trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để nộp hồ sơ. Trừ một số trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi hoặc ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ.

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận