Nguyễn Bích
Nguyễn Bích1 tháng trước

Người lao động ký nhiều hợp đồng lao động thì tham gia bảo hiểm xã hội như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ, Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật.
78

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận