Luật Leno
Luật Leno1 năm trước

Nơi cư trú của người được giám hộ

Giám hộ là gì? Những đối tượng nào được giám hộ? Luật Cư trú năm 2006 quy định về nơi cư trú của người được giám hộ như thế nào?
86
Ý kiến (1)
 1. Luật Thành Nam
  Luật Thành Nam1 năm trước
  Điều 58 của Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về giám hộ, đối tượng được giám hộ như sau:

  - Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự.

  - Người được giám hộ bao gồm:

  + Người chưa thành niên không còn cha, mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị Toà án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên đó và nếu cha, mẹ có yêu cầu.

  + Người mất năng lực hành vi dân sự.

  Điều 14 của Luật Cư trú năm 2006 quy định về nơi cư trú của người được giám hộ như sau:

  - Nơi cư trú của người được giám hộ là nơi cư trú của người giám hộ.

  - Người được giám hộ có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của người giám hộ nếu được người giám hộ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896