Ngô Quốc Ân
Ngô Quốc Ân10 tháng trước

Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật

Ba tôi có 2 người vợ, vợ thứ 1 kết hôn năm 1955 có 4 người con. Năm 1978, vợ thứ 1 và các con định cư ở nước ngoài. Mẹ tôi là vợ 2, kết hôn năm 1960, không có giấy tờ, có 4 người con sống ở Việt Nam. Sau khi vợ thứ 1 và các con đi nước ngoài, mẹ tôi và các con chuyển về sống với ba tôi trong căn nhà đã được cấp Giấy chứng nhận QSD đất và nhà ở mang tên ba tôi và vợ thứ 1.
Năm 2005, ba tôi mất, không để lại di chúc. Sau đó năm 2007 vợ thứ 1 mất ở nước ngoài đã đưa về an nghỉ tại Việt Nam (các con vẫn ở nước ngoài), cũng không để lại di chúc. Hiện nay, giấy tờ báo tử của ông, bà đều thất lạc. Xin hỏi, mẹ tôi có được phần thừa kế đối với căn nhà này không? Nay, mẹ tôi muốn phân chia thừa kế ngôi nhà này cho các con của vợ 1 và chúng tôi, thì phải làm thủ tục như thế nào
190

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận