Hoa Mộc
Hoa Mộc1 tháng trước

Sếp có quyền từ chối đơn xin nghỉ việc?

Tôi viết đơn xin nghỉ việc, báo trước lãnh đạo công ty trước 3 tháng song không được chấp nhận. Văn phòng gửi văn bản từ chối đơn xin nghỉ của tôi. Công ty làm vậy có hợp pháp không? Tôi cần làm gì để được nghỉ việc hợp pháp và đảm bảo quyền lợi?
27

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận