Nguyễn Quốc Trường
Nguyễn Quốc Trường3 tháng trước

Thay đổi số tầng tòa nhà thì có phải điều chỉnh giấy phép xây dựng?

Tôi có xin giấy phép xây dựng nhà nghỉ với 05 tầng. Do nhu cầu nên tôi muốn xây dựng lên 07 tầng. Cho tôi hỏi, trường hợp này tôi có phải xin điều chỉnh giấy phép của tôi thành xây dựng 07 tầng không? Nếu có thì thủ tục cụ thể thế nào? Xin cảm ơn
115

Ý kiến (1)

 1. Luật Greenlaw
  Luật Greenlaw3 tháng trước
  Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 quy định như sau:

  “Điều 98. Điều chỉnh giấy phép xây dựng

  1. Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:

  a) Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

  b) Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính;
  c) Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.”

  Như vậy, trường hợp của bạn thì phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng cho phù hợp với thiết kế chiều cao, số tầng mới trước khi tiến hành xây dựng.

Đăng nhập để tham gia bình luận