Đinh Hùng
Đinh Hùng1 năm trước

Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng

Tháng 02/2018 tôi có đăng ký tập sự hành nghề công chứng tại Văn phòng Công chứng A (tại TP. Hồ Chí Minh), đã được Sở Tư Pháp TP. Hồ Chí Minh chấp thuận theo thời gian tập sự của tôi là từ ngày 22/02/2018 đến ngày 22/02/2019.
Đến hết tháng 9/2018, tôi chấm dứt hợp đồng lao động tại Văn phòng Công chứng A, và xin thực tập tại Văn phòng Công chứng B (cũng hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh). Tôi đã chuẩn bị các giấy tờ dựa trên hướng dẫn của Thông tư số 04/2015/TT-BTP, cụ thể:
1. Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự (nội dung ghi rõ lý do thay đổi, thời gian đã tập sự tại nơi thực tập cũ, trách nhiệm và nghĩa vụ của người tập sự, có chữ ký của tôi, và xác nhận của Trưởng Văn phòng Công chứng A).
2. Công văn của Văn phòng Công chứng A, thông báo đến Sở Tư Pháp TP. Hồ Chí Minh về việc thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng của tôi (có chữ ký và con dấu của Trưởng Văn phòng Công chứng A)
3. Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng tại Văn phòng Công chứng B (nội dung ghi rõ lý do thay đổi, và có xác nhận của Trưởng Văn phòng Công chứng B về việc chấp thuận cho tôi được tập sự hành nghề công chứng tại Văn phòng Công chứng B, và xác nhận của công chứng viên nhận hướng dẫn tập sự cho tôi tại Văn phòng Công chứng B)
4. Công văn của Văn phòng Công chứng B, thông báo đến Sở Tư Pháp TP. Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận tôi tập sự tại Văn phòng Công chứng B, và phân công công chứng viên hướng dẫn tập sự cho tôi (có xác nhận của Trưởng Văn phòng Công chứng B)
Vậy tôi cần phải làm các thủ tục gì tiếp theo? Tôi xin chân thành cảm ơn!
75
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877