Davil Trần
Davil Trần1 năm trước

Tiêu chí nào xác định cấp doanh nghiệp là nhỏ và siêu nhỏ để được tham dự gói thầu xây lắp?

Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định, doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên). Vậy, nếu nhà thầu là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn lớn hơn 20 tỷ đồng nhưng có tổng số lao động nhỏ hơn 200 người thì có được tham dự gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng không?
73

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận