Khang Nguyễn
Khang Nguyễn 1 tháng trước

Tổng mức phạt tù tối đa tới bao nhiêu năm?

Ngoài án tử hình và chung thân, mức phạt tù giam nặng nhất với người phạm một tội là 20 năm, phạm nhiều tội không quá 30 năm tù.

Theo khoản 1 Điều 28 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi năm 2009), có 7 hình phạt chính với người người phạm tội, trong đó hình phạt tù gồm hai loại là tù chung thân và tù có thời hạn.

Theo Điều 34 Bộ luật này, tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn được áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình (không áp dụng tù chung thân đối với người chưa thành niên phạm tội).

Theo Điều 33 Bộ luật Hình sự, tù có thời hạn là việc buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại trại giam trong một thời hạn nhất định. Tù có thời hạn với người phạm một tội có mức tối thiểu là 3 tháng, tối đa là 20 năm.

Trong trường hợp phạm nhiều tội, theo điểm a khoản 1 Điều 50 Bộ luật này, tổng hợp hình phạt chung tù có thời hạn tối đa là 30 năm.

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận