Ngô Quốc Ân
Ngô Quốc Ân10 tháng trước

Trách nhiệm của người nhận thừa kế theo di chúc

Bố vợ tôi được vợ tôi chăm sóc lúc tuổi già và coi giữ tài sản của bố trong thời gian trên hai mươi năm. Khi còn sống bố vợ có làm di chúc để lại toàn bộ tài sản cho anh vợ tôi là người đã định cư ở Mỹ. Tôi xin hỏi khi nhận thừa kế thì anh vợ tôi có trách nhiệm gì đối với vợ tôi là người chăm sóc và giữ tài sản cho bố không?
56

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận